0){ echo "Tài khoản đã tồn tại"; }else{ //thực hiện việc lưu trữ dữ liệu vào db $sql = "INSERT INTO users( username, password, name, email ) VALUES ( '$username', '$password', '$name', '$email' )"; // thực thi câu $sql với biến conn lấy từ file connection.php mysqli_query($conn,$sql); echo "chúc mừng bạn đã đăng ký thành công"; } } } ?>

Hotline: Thuê bao MobiFone 9090 (24/7- 200đ/phút) - Thuê bao mạng khác 1900-20-79 (8h30-22h - 1000đ/phút )

Hỗ trợ thanh toán